Wir stellen uns vor

Leitung

Anne Allenbach
Leitung vhs

+49 (0) 6897 508 510
a.allenbach@stadt-sulzbach.de

Eva-Maria Kaempffe
Leitung Fachbereich V - Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

+49 (0) 6897 508 511
e.kaempffe@stadt-sulzbach.de


Das Team

Iris Bungert
Semesterplanung, Finanzen, Anmeldung, Verwaltung

+49 (0) 6897 508 532
i.bungert@stadt-sulzbach.de

Olaf Bramer
Semesterplanung, Mediengestaltung

+49 (0) 6897 508 531
o.bramer@stadt-sulzbach.de

Nicole Kohl
Anmeldung, Verwaltung

+49 (0) 6897 508 500

n.kohl@stadt-sulzbach.de